KISAH KORPORAT IALAH PROJEK PEMBELAJARAN DAN LATIHAN KEUSAHAWANAN DAN KORPORAT BERKONSEPKAN 'BELAJAR PERNIAGAAN DARI CERITA'.


MENGGUNAKAN SENI KREATIF BAGI MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN DAN MAKLUMAT BERKAITAN PERNIAGAAN DAN KORPORAT, PARA PENIAGA, USAHAWAN, PENGARAH SYARIKAT DAN PEGAWAI PENGURUSAN BOLEH MEMANAFAATKAN KARYA KAMI BAGI MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KAPASITI DAN KREDIBILITI MEREKA DALAM MEMIMPIN PERNIAGAAN MEREKA DI ZAMAN EKONOMI YANG KIAN MENEKAN DARI MASA KE SEMASA.


PELAJAR LEPASAN SEKOLAH DAN IPT (SUBJEK PENTADBIRAN KORPORAT, PERNIAGAAN, KEWANGAN DAN UNDANG-UNDANG KHUSUSNYA) BOLEH MENGENAL REALITI DAN ISU DALAM DUNIA PERNIAGAAN, KEUSAHAWANAN DAN KORPORAT DENGAN LEBIH BERKESAN MELALUI MEDIUM CERITA.


‘KORPORAT’ DALAM KONTEKS CERITA KAMI IALAH SYARIKAT PERSENDIRIAN YANG BOLEH MEMPUNYAI MODAL BERBAYAR SEMINIMA RM2.00 SAHAJA DENGAN TIADA HAD MAKSIMA; MENGIKUT REGULASI SYARIKAT DAN AKTA SYARIKAT 2016 YANG TERPAKAI DI MALAYSIA.SEMUA PERNIAGAAN MESTI/WAJIB BERDAFTAR DENGAN SSM

PENGARAH SYARIKAT BOLEH 18 TAHUN KE ATAS DAN TAK PERLU ADA KELULUSAN AKADEMIK

SEMUA PERNIAGAAN WAJIB LAPOR PENYATA KEWANGAN DAN UNTUNG/RUGI KEPADA LHDNM

SEMUA PERNIAGAAN BOLEH DISEMAK SSM DAN LHDNM PADA BILA-BILA MASA

WARGA ASING (FOREIGNER) BOLEH JADI PEMILIK SYARIKAT MALAYSIA (100% SAHAM)
DAN PENGARAH SYARIKAT© KISAH KORPORAT PLT & RELATED PARTNERS

REGULATOR PERNIAGAAN DI MALAYSIA

PEMBANGUNAN KANDUNGAN                                                                                 PENGURUSAN PROJEK
KisahKorporat by Centric Asia Media
KISAH KORPORAT PLT
(202404000597(LLP0038079-LGN)

NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4, PUSATBANDAR SEBERANG JAYA
13700 SEBARANG JAYA. PULAU PINANG
TEL : 04 399 3489   FAX : 04 399 3488
EMAIL : info@kisahkorporat.com
“YOUR BRAIN IS  LIKE A SUPER COMPUTER, AND YOUR SELF-TALK IS A PROGRAM THAT WILL  RUN”
JIM KWIK
" WE HAVE TO BE INNOVATIVE. WE HAVE TO FIND WAYS TO HAVE A COMPETITIVE ADVANTAGE "

DATUK KHATIJAH AHMAD
FOUNDER, KAF GROUP
“WHEN I FIRST CAME IN THE PEOPLE WERE CRAWLING.  NOW THEY ARE WALKING, BUT I AM GETTING THEM READY TO START RUNNING."


DATUK ABDUL WAHAB ABDULLAH, EX-CEO MIMOS BERHAD

“BUSINESS IS NOT ANYMORE ABOUT WHAT YOU DO, ITS ABOUT THE STORY YOU TELL"


RICHARD KERR, STORYTELLER IN BUSINESS, MARKETING, TECH & MINDSET
“RAMAI PELAJAR YANG DIABAIKAN AKIBAT KAEDAH PENDIDIKAN DIGITAL.” - BELIAU MEMPERSOALKAN MENGAPA TV DAN RADIO TIDAK DIGUNAKAN


DATUK PROF. JOMO K. SUNDARAM
PAKAR EKONOMI

PROJEK KISAH KORPORAT ADALAH INISIATIF BERSAMA
MENYUNTIK SEMANGAT DAN MEMBUDAYAKAN NIAGA DI KALANGAN SASARAN PROJEK.

MEMBENTUK MINDA NIAGA DAN MENGALAKKAN INDIVIDU MENINGKATKAN
KREDIBILITI DAN PENGETAHUAN MELALUI ‘SELF-LEARNING’

MENYALUR ILMU PENGETAHUAN ASAS PERNIAGAAN DAN KORPORAT.

MEMBANTU PELAJAR IPT MENGENAL REALITI DUNIA PERNIAGAAN DISAMPING MEMAHAMI
SUBJEK KURSUS YANG BERKAITAN SEPERTI PENTADBIRAN PERNIAGAAN, PENTADBIRAN
KORPORAT (CORPORATE ADMINISTRATION), PERAKAUNAN DAN UNDANG-UNDANG KORPORAT .

WACANA CERITA MENGGALAKKAN PENYERTAAN PARA PELATIH, PENSYARAH, PROFESIONAL
DAN AHLI PERNIAGAAN YANG BERJAYA UNTUK BERKONGSI ILMU, TIP DAN PENGALAMAN
DALAM BIDANG MASING-MASING.
“Walaupun menumpukan keusahawanan Bumiputera, kemajuan masyarakat bergantung secara KRITIKAL kepada pemupukan ilmu dan kemahiran yang kekal melalui sistem pendidikan. Keberkesanan kolej dan universiti dalam mendekati para pelajar yang paling kurang bernasib baik, dan dalam menyampaikan pendidikan yang berkualiti, harus diberi penekanan yang sewajarnya.”

Sumber : LEE HWOK AUN adalah felo penyelidik kanan di ISEAS- Institut Yusof Ishak (Kajian Asia Tenggara).
SEMPENA KONGRES EKONOMI BUMIPUTERA 2024


Projek KISAH KORPORAT adalah transisi dari idea dan bahan
‘PROJEK LATIHAN MALAYSIA INC’ yang pernah diperakui
oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
pada tahun 2007 tetapi tidak sempat dilaksanakan.

Pakej projek ‘MALAYSIA INC’ tersebut telah dirombak, dinaik
taraf dan diserapkan ke ‘KISAH KORPORAT’ agar relevan dengan
tren dan keperluan pembelajaran dan latihan keusahawanan dan
korporat di era ini.